This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИТЕ ИМЕЙЛИ И ВЗЕМЕ 15% ОТСТЪПКА ПРИ ПЪРВАТА СИ ПОРЪЧКА

HTML sitemap

Blogs

Powered by AVADA SEO Suite

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от Mazillo Ltd. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят до Mazillo Ltd. Mazillo Ltd. предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за Вас , потребителят, при условие, че приемете всички условия, правила и забележки, посочени тук.


Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, Вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия за услуга“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.


Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или да използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на която и да е част от сайта Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако настоящите Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия. Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие декларирате, че сте навършили пълнолетие във Вашия щат или провинция на пребиваване или че сте пълнолетни във Вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволете на всеки от вашите малолетни зависими да използва този сайт. Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неоторизирани цели, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате закони във Вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторски права). Не трябва да предавате никакви вируси или код с разрушително естество. Нарушение или нарушение на което и да е от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ
Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време. Вие разбирате, че Вашите данни (без информация за кредитна карта) могат да бъдат прехвърляни некриптирано и да включват (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изричното писмено разрешение от нас . Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования на Mazillo Ltd., използвани в сайта, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Mazillo Ltd.

РАЗДЕЛ 4 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СРОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за Ваша справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 5 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ
Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме си правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 6 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ
Някои продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само според нашите Условия за връщане.

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с какъвто и да е цвят ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше усмотрение. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или друг материал, закупен или получен от Вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 7 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТАКСУВАНЕ
Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, ще се опитаме да Ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени в момента на направена поръчка. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 8 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или въвеждане. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „както са“ и „както са налични“ без никакви гаранции, декларации или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от Ваша страна на опционални инструменти на трети страни.

Всяко използване от Ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния(ите) доставчик(и) трета страна. Може също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 9 – ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни. Връзките на трети страни в този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да предприемете транзакция. Оплаквания, искове, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 10 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ
Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни записи) или без искане от нас, Вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно, „коментари“), Вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всяка медия всички коментари, които ни препратите. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да платим обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на всякакви коментари.

Можем, но не сме длъжни да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, за което по наше усмотрение определим, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване .

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, обидни или нецензурни материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой, различен от себе си, или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на каквито и да било коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 11 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Предоставянето на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 12 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ
Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за доставка и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) .

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но без ограничение, информация за цените, освен ако се изисква от закона. Никаква посочена дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 13 - ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА
В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за каквито и да е незаконни цели; (б) да подканвате други да извършват или да участват в каквито и да било незаконни действия; (в) да нарушавате всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате или нарушават нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, унижавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставятее невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събирате или проследявате личната информация на други лица; (i) за спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесвате или заобикаляте функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването от Ваша страна на Услугата или на който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 14 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, заявяваме и не гарантираме, че използването на нашата услуга от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш единствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени ви чрез услугата, се предоставят (с изключение на изрично посоченото от нас) „както е“ и „както е налично“ за Еаша употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай Mazillo Ltd, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, инцидентни, наказателни, специални, или последващи щети от всякакъв вид, включително, но без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването от ваша страна на която и да е от услугите или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с вашето използване на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 15 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите безвредни Mazillo Ltd. и нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от Ваше нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушаване от ваша страна на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 16 - ДЕЛИМОСТ
В случай, че която и да е разпоредба от настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде приложима в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита за отделена от тези Условия на Връчване, такова определяне няма да засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 17 - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели. Тези Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че повече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт. Ако по наша преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазвате което и да е условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 18 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Неуспехът ни да упражним или наложим някое право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба. Тези Общи условия и всякакви политики или оперативни правила, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас и управляват използването от ваша страна на Услугата, заменяйки всички предходни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали устно или писмено, между Вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия). Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 19 - ПРИЛАГАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

РАЗДЕЛ 20 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА
Можете да прегледате най-новата версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 21 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Въпроси относно Общите условия могат да бъдат изпратени на contact@mazillo.com.

Количка

Няма повече налични продукти за закупуване

Вашата количка в момента е празна.